16 เมษายน 2562 พายุถล่มเจ็บ 9 พิษวาตภัยพัด17 จังหวัด กาฬสินธุ์เสียหายยับ เตือนจ่อไทยตอนบน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/408183

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปิดเผยว่าจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 17 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น แพร่ มหาสารคาม พิษณุโลก ปทุมธานี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี ลพบุรี นครราชสีมา และกำแพงเพชร รวม 37 อำเภอ 77 ตำบล 155 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,555 หลัง ผู้บาดเจ็บ 9 ราย ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป ช่วงคืนวันที่ 14 เม.ย.ได้เกิดฝนตกหนัก ฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนพัดหมุนอย่างแรงในพื้นที่ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเวลาประมาณกว่า 1 ชั่วโมงส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฎร อาคาร ร้านค้าได้รับความเสียหายจำนวนมาก จากการสำรวจพบพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักคือบริเวณท่าข้าวบ้านโนนสำราญ เลขที่ 198 หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ เป็นโกดังขนาดกว้าง 10เมตร ยาว 30 เมตร ถูกพายุพัดทำให้โครงหักลงทั้งหลังทับอาคารสำนักงานและบ้านเรือนข้างเคียงเสียหาย และพบจุดบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลตำเหนือถูกลมพายุพัดพังเสียหายพร้อมบ้านเรือนราษฎรอีกหลายจุดรวมกว่า30หลังคาเรือน ล่าสุด ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยด่วน เบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เตือนพื้นที่ประเทศไทยตอนบน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 เม.ย. โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่าบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส.